Laat ons mensen maken

Genesis 1:26; “Laat ons mensen maken.”  Uit dit vers leert het christendom dat God niet 1 is maar 3.

Als iemand in een willekeurige tekst het woord “ons” tegenkomt, is er dan ook maar 1 weldenkend persoon die dan denkt dat dat woordje ‘ons’ betrekking heeft op 1 enkel persoon met een multiple personality disorder?

Maar waarom, als het christendom het woordje ‘ons’ ziet in de bijbel denkt men dat dan wel?  Heel eenvoudig.  Het christendom heeft twee  of drie goden, en die moeten ze op de één of andere manier toch weer zien te reduceren tot één, want zelfs het NT zegt dat er maar 1 God is. Dus daarom probeert men drie goden in één god te proppen.  Waardoor men zegt dat God zijn eigen zoon is.

En de volledig normale uitleg dat bijvoorbeeld God tegen de engelen sprak, daar gaat men aan voorbij.  Of de mogelijkheid dat er sprake is van een majesteitsmeervoud.

Sommige christenen proberen de simpele traditioneel joodse verklaring dat God tot de engelen sprak onderuit te halen door te zeggen dat de engelen niet deelnamen aan het scheppingsproces.. Zij wijzen naar Genesis 1:1 en zeggen: “God was de schepper, en niet de engelen.”  Maar het is een gegeven feit in het jodendom dat een boodschapper gelijk is aan degene die hem gezonden heeft. Bijvoorbeeld, wanneer iemand met een vrouw trouwt door middel van een boodschapper, dan is het legale effect hetzelfde als wanneer hij haar persoonlijk getrouwd zou hebben.

Een goed bijbels voorbeeld van “een boodschapper is gelijkwaardig aan de zender” is Genesis 19 waar gesproken wordt over de vernietiging van Sodom en Gomorra.  God stuurt twee engelen om de stad te vernietigen. De engelen zeggen tegen Lot in vers 13: “want wij gaan deze plaats verwoesten; want groot is het geroep over haar voor de HERE; daarom heeft de HERE ons gezonden om haar te verwoesten.”  Hierna zie Lot tegen zijn schoonzoons: “Staat op, verlaat deze plaats, want de HERE gaat de stad verwoesten.”  Lot zei niet: “De engelen gaan de stad verwoesten”, Hij zei: “de HERE (J-H-W-H in de hebreeuwse grondtekst) gaat de stad verwoesten.”  En in vers 29 staat: “Toen GOD de steden der Streek verwoestte, gedacht God Abraham,”  Dus de engelen waren gezonden door God om de stad te verwoesten, maarde bijbel zegt ons dat God het gedaan heeft.   En waarom zou hetzelfde niet opgaan voor de schepping?

Maar hoe dan ook, de mens is niet geschapen door een meervoud. Kijk in Genesis 5:1;  “Ten dage, dat God Adam schiep”.  Hier is het werkwoord “schiep”, “bara” in het hebreeuws,  in het enkelvoud.  Dit geeft duidelijk aan dat de God die Adam schiep een enkelvoud is, want het werkwoord volgt het onderwerp: Onderwerp meervoud, werkwoord meervoud.  Onderwerp enkelvoud, werkwoord enkelvoud.   Hetzelfde geldt voor het allereerste vers van de bijbel: “In den beginne schiep God de hemel en de aarde.”  Het woord “schiep”, is geschreven in het enkelvoud: “bara”.  Als God een meervoud was, dan had het “baroe” moeten zijn.