Psalm 22

Om mee te beginnen: De Psalmen zijn geen profetische geschriften. Ook Psalm 22 claimt niet om te profeteren over de messias. Het staat nergens geschreven: “De messias zal tijdens zijn executie uitroepen: Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?

Dit is koning David die over zichzelf praat. Dit Psalm is voornamelijk in de verleden tijd gesteld, en beschrijft de beproevingen die koning David doorgemaakt heeft. Maar, zoals eerder uitgelegd, de authentieke messiaanse profetieen zijn NIET vervuld door JC, en daarom moet het christendom terugvallen op teksten die niets met de messias van doen hebben, en ze aan ons presenteren als zijnde messiaanse profetieen. Huiveringwekkende voorbeelden hiervan kunnen HIER gevonden worden. Vanwege het feit dat, volgens het NT, JC Psalmen citeerde tijdens zijn terechtstelling, concluderen de christenen dat dit een messiaanse profetie moet zijn. Een achterstevoren bewijs, gebaseerd op niets.

En zelfs dat is nog niet genoeg. Om het wat echter te maken heeft het christendom de beruchte vervalsing erin gestopt betreffende het “doorboren van handen en voeten”. Ze zeggen: “Kijk, hier is de kruisiging, voorspeld in de Psalmen!”

Punt 1: Het staat nergens geschreven dat de handen en voeten van de messias doorboord zouden worden. Zoals ik al zei: Dit Psalm gaat over koning David, en dat in de verleden tijd.

Daarbovenop: Er is niet zo iets als: “Zij doorboren mijn handen en voeten”. Het hebreeuwse woord dat hier vertaald is als “doorboren” is “ka’arie”. Er is geen woord dat ook maar in de buurt komt van ka’arie dat doorboren betekent. Om dit een foute vertaling te noemen is te eufemistisch, we moeten dit benoemen als wat het is: De zoveelste christelijke corruptie van hun bijbelvertalingen ten einde JC er in te kunnen projecteren.

Het woord wat er het dichtste bij komt is “karah”, maar het is onmogelijk om dat hier in te lezen, want dat is grammaticaal gezien totaal onmogelijk. En afgezien daarvan, “karah” betekent niet “doorboren”, maar “opgraven”, “van de grond omhoog brengen”, in de zin van opdelven.

Het hebreeuwse voorzetsel ‘ka’ betekent ‘als de’, en ‘arie’ betekent ‘leeuw’. Dus wat hier staat is: “Als de leeuw [zijn zij aan] mijn handen en voeten. De tekst tussen de vierkante haken is mijn invoeging, waarbij opgemerkt dient te worden dat het werkwoord ‘zijn’ in de tegenwoordige tijd in het hebreeuws zelden of nooit gebruikt wordt, het wordt aangenomen dat het bedoelt is, en het bijbels hebreeuws is geschreven in een soort telegramstijl, waarbij vaak woorden ingelast moeten worden om er een goede vertaling van te maken.

Dus koning David spreekt over een leeuw, en niet over het doorboren van handen en voeten. Dezelfde leeuw waar hij over spreekt in vers 13 en 21.

Ook de moderne bijbelvertalers vertalen dit vers verkeerd. Ik heb maar 1 christelijke bijbelvertaling kunnen vinden die dit correct vertaald, en dat is de Nieuwe Wereld Vertaling van de J-H-V-H getuigen: “Als een leeuw [hebben zij het gemunt op] mijn handen en mijn voeten.”

Maar de moderne engelstalige bijbelvertalers hebben in elk geval het fatsoen om te vermelden dat er in de hebreeuwse tekst niet zo iets is als ‘het doorboren van handen en voeten’.

Mijn uitgave van de Revised Standard Version heeft een voetnoot bij het woord “pierced”, (doorboord) in vers 16, het zegt daar: “Gk Syr Jerome: Heb like a lion”. Dat betekent dat de vertalers het woord ‘doorboord’ halen uit de oude griekse vertaling, de Septuaginta, en uit de Syriac vertaling, en uit de Vulgata, de katholieke vertaling van de bijbel in het latijns, gemaakt door Jerome, op het verzoek van paus Damascus in het jaar 328.

Maar dit: ‘Heb like a lion’ betekent dat ze toegeven dat er in het hebreeuws geschreven staat: ‘Als een leeuw’.

Hier is de voetnoot van de New American Standard Bible Update (1995): “Another reading is like a lion, my…”

De voetnoot van de English Standard Version: “Some Hebrew manuscripts, Septuagint, Vulgate, Syriac; most Hebrew manuscripts like a lion [they are at] my hands and feet

De voetnoot van de New King James Version: “22:16 Following some Hebrew manuscripts, Septuagint, Syriac, Vulgate; Masoretic Text (dit is de traditioneel joodse hebreeuwse tekst) reads Like a lion.”

En hier is de voetnoot van de New International Version: “Some Hebrew manuscripts, Septuagint and Syriac; most Hebrew manuscripts: ‘like the lion,”

Hier is waar die vertalingen met voetnoten nagekeken kunnen worden: http://bible.gospelcom.net/bible

Wat de bijbelvertalers dus doen in Psalm 22 is het negeren van de hebreeeuwse grondtekst van de bijbel, en in plaats daarvan vertalen ze vertalingen, want dat past beter in het christelijke straatje.

EXACT hetzelfde woord “ka’arie” wordt ook gebruikt in Jesaja 38:16, en zie hier hoe het daar vertaald wordt:

Staten vertaling: “Ik stelde mij voor tot den morgenstond toe; gelijk een leeuw
Lutherse vertaling: “Maar Hij brak mij al de beenderen, gelijk een leeuw
Leidse vertaling: “Tot den morgen toe riep ik om hulp; gelijk een leeuw
Willibrord vertaling: “Tot aan de ochtend word ik uitgemergeld; als een leeuw vermorzelt Hij al mijn botten”
NBG vertaling: “tot aan de morgen zoek ik tot rust te komen. Als een leeuw, zo verbreekt Hij al mijn beenderen.”

 

New International Version “I waited patiently till dawn, but like a lion he broke all my bones;”

New American Standard Bible: “I composed my soul until morning. Like a lion–so He breaks all my bones,”

The Message: “I cry for help until morning. Like a lion, God pummels and pounds me,”

Amplified Bible: “I thought and quieted myself until morning. Like a lion He breaks all my bones;”

New Living Translation: “I waited patiently all night, but I was torn apart as though by lions.”

King James Version: “I reckoned till morning, that, as a lion, so will he break all my bones:”

English Standard Version: “I calmed myself until morning; like a lion he breaks all my bones;”

Contemporary English Version: “Until morning came, I thought you would crush my bones just like a hungry lion;”

New King James Version: “ I have considered until morning– Like a lion, So He breaks all my bones;”

21st Century King James Version: “I reckoned till morning that, as a lion, so will He break all my bones;”

American Standard Version: “I quieted myself until morning; as a lion, so he breaketh all my bones:”

Young’s Literal Translation: “I have set [Him] till morning as a lion, So doth He break all my bones,”

Darby Translation: “I kept still until the morning; … as a lion, so doth he break all my bones.”
New International Version: “I waited patiently till dawn, but like a lion he broke all my bones;”

Revised Standard version: “I cry for help until morning; like a lion he breaks all my bones;”

Dit zijn alle vertalingen die ik vinden kon, en NIET ÉÉN van hen vertaald dit hier als “doorboren” of iets dergelijks.

En in Psalm 22 is er met uitzondering van de Nieuwe Wereld Vertaling, niet één die het weergeeft als “gelijk een leeuw”, maar maken ze er allemaal iets van in de geest van “doorboren”.

 

En zo wordt het volk bedonderd.

EXACT hetzelfde woord is gebruikt in Num 24:9;

Statenvertaling: “Hij heeft zich gekromd, hij heeft zich nedergelegd, gelijk een leeuw.”

Lutherse vertaling: “Hij heeft zich nedergelegd als een leeuw”

Leidse vertaling: “Hij heeft zich gekromd, zich nedergelegd als een leeuw”

Herziene Statenvertaling: “Hij kromt zich, hij legt zich neer als een leeuw,”

Naardense vertaling: “hij heeft zich gekromd, neergevlijd als een leeuw,”

Willibrord vertaling: “Hij vlijt zich neer als een roofdier”

 

Maar in Psalm 22 wordt dus niet gesproken over een kruisiging en niet over DE messias.